De bevolking

In Japan wonen meer dan 126 miljoen mensen. Met dat aantal komt het in de wereld op de 7e plaats. De Japanners stammen af van een mengeling van volken; lang geleden vermengde de oorspronkelijke bevolking zich met andere volken die overgekomen waren van het vasteland van Azie, en van de eilanden in de Stille Oceaan. De Japanse taal en cultuur die nu bestaat is uit deze vermening ontstaan.

Hoewel Japan dus een grote bevolking heeft, is het landoppervlak niet zo groot waardoor Japan een erg dichtbevolkt land is. Het gemiddelde is 332 mensen per vierkante kilometer. Grote delen van het land zijn verder bergachtig en moeilijk te ontwikkelen zodat de bevolking in werkelijkheid minder dan 10% van het land bewoont en dat betekent dat in sommige streken veel meer mensen wonen dan het gemiddelde aangeeft.

Veel mensen wonen op het vlakke land bij de oceaan; in die gebieden vind je de grootste steden. Meer dan 4 op de 5 mensen in Japan woont in een stad. In Tokyo, Japan's hoofdstad en tevens grootste stad zijn dat er 12 miljoen. Andere steden met meer dan 1 miljoen inwoners zijn : Fukuoka, Kobe, Kyoto, Osaka, Sapporo, Yokohama,Nagoya,Hiroshima, Kawasaki en Kitakyushu.


Het Gezin

Tegenwoordig hebben de meeste gezinnen maar een of twee kinderen. Vroeger woonden de grootouders gewoonlijk bij hun kinderen en kleinkinderen, maar nu wonen zij vaker alleen. Ook leven de Japanners langer dan vroeger, wat betekend dat Japan nieuwe methoden moet ontwikkelen om bejaarden te helpen en ervoor te zorgen.


Het Werk

Veel Japanners weken bij grote bedrijven waarvan een aantal in de hele wereld bekend is geworden. Ze brengen veel tijd door op kantoor en soms moeten zij ook werken op plaatsen erg ver van hun woonplaats.
Natuurlijk heeft Japan ook erg veel kleine bedrijven. Een aantal daarvan zijn boerderijen, fabrieken en familiebedrijfjes. In de familiebedrijfjes werkt iedereen mee en sommige bestaan al generaties lang. Hoewel vroeger het meestal de mannen waren die werkten, zijn er nu veel meer vrouwen die werken. In 1997 bestond bijna 40% van de beroepsbevolking uit vrouwen.


Onderwijs

Het Japanse onderwijssysteem ken 5 fasen

Kleuterschool (3-6 jaar)
Basisschool (6-12 jaar)
Lagere Middelbare School (12-15 jaar)
Hogere Middelbare School (15-18 jaar)
College of Universiteit

Japanners vinden onderwijs erg belangrijk.Alle Japanse kinderen moeten van hun 6de tot hun 16e verplicht naar school, maar veel kinderen beginnen vroeger en gaan al van hun 3e of 4e, en bijna alle kinderen blijven tot hun 18e jaar op school. Daarna gaat 1 op de 3 verder.

Niet alle kinderen gaan naar een middelbare school die het dichtst bij hun huis ligt. Sommige scholen en universiteiten zijn beter dan andere en als je naar een goede middelbare school gaat kun je naar een goede universiteit. Om tot een goede school te worden toegelaten moet je een toelatingsexamen doen, en de examens voor de goede scholen zijn vaak erg moeilijk. Veel leerlingen gaan dan ook 's avonds en in het weekend naar speciale prive-scholen (juku) die hen helpen om zich op de examens voor te bereiden.Het leven op School

Het schooljaar loopt van april tot maart, met een zomervakantie van 6 weken. Verder hebben e de kinderen natuurlijk vrij op nationale feestdagen, twee weken met nieuwjaar en twee weken in de lente.

Bij basisscholen komen klassen voor van wel veertig leerlingen. Op sommige scholen hebben alle leerling gekleurde petjes op, zodat ze opvallen in het verkeer.

Ook op de meeste middelbare scholen zijn uniformen verplicht; traditioneel voor jongens meestal zwart met koperen knopen en staande kraag, en voor meisjes marine blauwe uniformen met plooirok, maar tegenwoordig kiezen veel scholen ook voor modernere en comfortabele uniformen.De Lessen

Hierboven zie je een lesprogramma van een Japanse middelbare school..De lessen: Vergelijk jouw eigen lesprogramma's eens met dat hierboven. Welke vakken zijn anders?

Alle Japanse leerlingen moeten voor tenminste zes jaar Engels leren. Verder maakt natuurlijk ook het Japans een belangrijk deel uit van de studie.
In het Japanse schrift worden drie lettertypen gebruikt; De Chinese karakters (kanji) werden in de zesde eeuw naar Japan gebracht waar zij werden gebruikt om de Japanse taal te schrijven. Dat was echter erg moeilijk want er zijn heel veel verschillen tussen het Japans en het Chinees.

Kanji wordt gebruikt om begrippen uit te drukken.Veel kanji-tekens hebben een ingewikkelde vorm en worden op verschillende manieren uitgesproken. In het dagelijks gebruik zijn er wel 2.000 kanji-tekens. De Japanse leerlingen moeten ongeveer 1.000 daarvan kunnen lezen en schrijven voor het einde van de basisschool en de meeste overige leren zij tegen de tijd dat zij de lagere middelbare school afmaken.

Er zijn natuurlijk ook woorden die niet met Kanji geschreven kunnen worden. Daarom werden twee andere systemen ontworpen die hiragana en katakana worden genoemd. Deze beide systemen hebben elk 46 letters die, evenals als bij onze taal, voor klanken staan.


De Regering

Japan heeft een democratisch regeringssysteem. Alle volwassen burgers hebben stemrecht en het recht om zich kandidaat te stellen bij nationale en regionale verkiezingen.

De grootste politieke partij is de Liberale Democratische Partij die sinds 1955 bijna onafgebroken aan de macht is. Het Japanse parlement wordt de Diet genoemd. Het beeft twee huizen: het Huis van Afgevaardigden en het Huis van Raden.

De meeste wetten op nationaal niveau moeten door beide buizen worden goedgekeurd, maar voor een paar wetten op bepaalde gebieden wordt, als de twee huizen het niet eens worden, de beslissing van bet Huis van Afgevaardigden gevolgd.

De Minister-President wordt door de Diet gekozen; zelf is hij ook een lid van de Diet. Hij benoemt de leden van het Kabinet. Ieder lid van het Kabinet leidt een ministerie. De nationale regering is verantwoordelijk voor alle zaken die het hele land aangaan. Japan is verdeeld in 47 provincies of prefecturen. Iedere prefectuur heeft haar eigen gekozen bestuur . In de prefectuur kiest iedere stad en ieder dorp ook een bestuur . Al deze besturen zijn verantwoordelijk voor zaken op hun niveau.


De Monarchie

Japan heeft ook een Keizer. Volgens de Japanse Grondwet is de Keizer het symbool van de staat en van de eenheid van bet volk. Hij beeft geen macht ten aanzien van de regering. De Japanse monarchie dateert van vele eeuwen geleden, het is de oudste onafgebroken monarchie in de wereld.

De huidige Keizer, Akihito, kwam in 1989 op de troon. Hij en zijn vrouw, Keizerin Michiko, hebben drie kinderen. De Keizer en andere leden van de keizerlijke familie wonen in het Keizerlijk Paleis in Tokyo.De Hoofdstad

De hoofdstad van een land is de stad waar de nationale regering is gevestigd. Nu is Tokyo Japan's hoofdstad . Kun je die aanwijzen op de kaart?

Lang geleden lag Japan's hoofdstad in het westen van het land. In 710 werd Nara de hoofdstad maar in 794 werd hij overgeplaatst naar Kyoto. Die plaats bleef vele eeuwen lang de hoofdstad, en in die periode ontwikkelden zich daar schitterende kunsten en werden prachtige tempels en paleizen gebouwd en tuinen aangelegd. Vele daarvan kun je nu nog zien als je Kyoto bezoekt. In 1868 werd de boofdstad overgeplaatst naar Edo in bet oosten van Japan. De naam van die stad werd daarna gewijzigd in Tokyo wat "Oosterlijke hoofdstad' , betekent.

 

 

 

Copyright 2000-2006, The Embassy of Japan in the Netherlands